CÂN ĐIỆN TỬ QUỐC HÙNG ĐẠT CHỨNG NHẬN VILAS

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA - Bureau of Accreditation Vietnam).
Ngày 19/04/2017 Phòng thử nghiệm – Công ty TNHH Quốc Hùng được BoA đánh giá công nhận năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn phù hợp với chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

0938.596.644
Ms.Thu Hiền
Góp ý
Thông tin góp ý
Email: *
Họ tên *
Địa chỉ *
Nội dung góp ý *